Koszyk

Do darmowej dostawy brakuje 99.00 zł

Całość: 0.00zł

 

Regulamin


Sklepu Internetowego www.bult.dog

RODO: https://www.bult.dog/blog/polityka-prywatnosci/

Sklep internetowy działający pod adresem https://www.bult.dog/ adres fizyczny: Dębowiec 1, 63-720 Dębowiec, prowadzony jest przez Grupę Bult sp. z o.o., z siedzibą w Dębowiec, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców, NIP 5272922348.
Kontakt z administratorem Sklepu możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej – adres e-mail: kontakt@bult.dog

Definicje pojęć
Sklep – sklep internetowy działający pod adresem Dębowiec 1, 63-720 Dębowiec, sprzedający towary za pośrednictwem strony internetowej www.bult.dog
Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy.
Klient – osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów w Sklepie, dysponująca zarejestrowanym kontem klienta.
Konsument – klient będący osobą fizyczną, korzystający ze Sklepu Internetowego www.bult.dog, w tym w szczególności dokonujący zakupów w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy regulamin określa:
zasady rejestracji w Sklepie Internetowym www.bult.dog,
zasady korzystania ze Sklepu Internetowego www.bult.dog,
uprawnienia Klienta do rezygnacji z zamówienia i odstąpienia od umowy.
zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
Do przeglądania strony internetowej Sklepu Internetowego www.bult.dog oraz przeglądania asortymentu Sklepu niezbędne jest korzystanie z urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji. Do korzystania z pełnej funkcjonalności Sklepu niezbędne jest ponadto aktywne konto poczty e-mail.

§ 2
PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
Warunkiem rozpoczęcia współpracy za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.bult.dog jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego akceptacja.
Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem strony internetowej www.bult.dog.
Informacje o towarach Sklep zamieszcza na stronie www.bult.dog.
Zamówienia w Sklepie przyjmowane są przez stronę www.bult.dog przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, a ich realizacja będzie się odbywać w dni robocze w godzinach od 8 do 16.
Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
Zamówienia realizowane będą w kolejności ich składania.
Do dokonywania zakupów w Sklepie konieczne jest posiadanie Konta Klienta – uzyskane poprzez zarejestrowanie na stronie www.bult.dog, bądź złożenie zamówienia bez uprzedniej rejestracji, podając konieczne dla realizacji zamówienia dane:
imię i nazwisko,
adres do korespondencji,
numer telefonu,
adres e-mail.
O przyjęciu zamówienia do realizacji Klient zostanie poinformowany drogą mailową.
W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem w magazynie lub w przypadku zaistnienia innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w zamówieniu, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji – z uwzględnieniem możliwości:
Częściowej realizacji – zrealizowanie zamówienia w części obejmującej wyłącznie dostępne towary. Sklep zostaje wówczas zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne,
Anulowania całości zamówienia – wskutek którego Sklep zwolniony jest z obowiązku realizacji całego zamówienia,
Realizacji zamówienia w terminie późniejszym – po ustaniu przyczyn powodujących niemożność realizacji zamówienia.
Zamówiony towar wysłany zostanie pod adres Zamawiającego bez zbędnej zwłoki. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości. Zamawiający zostanie natychmiast poinformowany o zaistnieniu takiej sytuacji – telefonicznie bądź drogą poczty e-mail.
Zamówienia będą realizowane według cen oferowanych przez Sklep.

§ 3
ZMIANY W ZAMÓWIENIACH
Klient może dokonywać zmiany w zamówieniu lub je anulować do momentu przekazania zamówienia do wysyłki. Wprowadzenie zmian możliwe jest poprzez kontakt z przedstawicielami Sklepu za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie. Za skuteczne dokonanie zmiany w zamówieniu uznaje się moment otrzymania potwierdzenia tego zdarzenia za pomocą poczty e-mail.

§ 4
CENY TOWARÓW
Ceny wszystkich towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
Cena zamieszczona na stronie internetowej Sklepu nie zawiera kosztów dostawy. Koszt dostawy zależny jest od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawany jest przy wyborze sposobu dostawy produktu do Klienta.
Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

§ 5
DOSTAWA TOWARU
Dostawa zakupionego towaru odbywa się za pośrednictwem firm kurierskich: Inpost, DPD, DHL.

§ 6
PŁATNOŚCI
Należność za zamówiony towar Zamawiający może uregulować w następujący sposób:
Przy odbiorze przesyłki,
Przelewem (przedpłatą),
W przypadku płatności przy odbiorze towaru Zamawiający może regulować należność gotówką bądź kartą płatniczą – jeśli ten rodzaj płatności akceptowalny jest w danej firmie kurierskiej.

§ 7
REKLAMACJE
Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu, Klient może zgłaszać pisemnie na adres Dębowiec 1, 63-720 Dębowiec. W przypadku reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do dalszej korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie, które to przysługuje w ciągu dwóch lat od daty doręczenia towaru, pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o niezgodności w ciągu miesiąca od jej wykrycia. W takim przypadku Klient powinien odesłać towar na adres Sklepu.
Sklep, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji ustosunkuje się do jej treści i poinformuje klienta o dalszym postępowaniu.
W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru) Sklep zwróci klientowi równowartość ceny towaru.

§ 8
REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA ORAZ ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Niezależnie od prawa odstąpienia od umowy, Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze skompletowane.
Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie w ciągu 14 dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów – wyłączając koszty bezpośredniego zwrotu produktu w wyniku odstąpienia. Odstąpienie winno nastąpić przy wykorzystaniu wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
Sklep dokona zwrotu należności niezwłocznie – nie później niż w ciągu 14 dni od rezygnacji z zamówienia. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwraca Konsumentowi płatność niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§ 9
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Korzystając z usług sklepu internetowego www.bult.dog Klient wyraża zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzysta tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie swych danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania z serwisu oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych i w celach analitycznych.
Podanie danych osobowych Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep.
Administratorem danych osobowych użytkowników sklepu internetowego www.bult.dog jest Grupa Bult sp. z o.o. z siedzibą przy Dębowiec 1, 63-720 Dębowiec,
Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. A, B, F RODO, m.in. niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, uzasadniony interes Administratora.
Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
Dane osobowe chronione są zgodnie z aktami prawnymi regulującymi ich ochronę obowiązującymi na terenie Polski.
Celem przetwarzania danych osobowych Klientów sklepu internetowego jest:
Świadczenie usług drogą elektroniczną,
Obsługa zakupów dokonywanych bez rejestracji na stronie www.bult.dog,
Realizacja złożonych zamówień,
Obsługa reklamacji,
Analizy analityczne i statystyczne,
Ewentualne ustalenie i dochodzenie roszczeń lub obrony przed nimi.
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. osobie, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych przysługują następujące prawa:
prawo do informacji o przetwarzaniu danych;
prawo uzyskania kopii danych;
prawo do sprostowania;
prawo usunięcia danych;
prawo do ograniczenia przetwarzania;
prawo do przenoszenia danych;
prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych;
prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych;
prawo wycofania zgody;
prawo do skargi do organu nadzorującego.
Dane osobowe chronione są w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Wszelkie informacje dotyczące towarów kierowane do klientów i kontrahentów Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Informacja o towarach zamieszczona na stronie Sklepu nie oznacza, że towary te są dostępne w magazynie Sklepu.
Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
Sklep nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.
Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu. Zmiany regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie internetowej sklepu. Załączniki do regulaminu stanowią jego integralną część.
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia na stronie Sklepu i obowiązuje na czas nieoznaczony.