Koszyk

Do darmowej dostawy brakuje 99.00 zł

Całość: 0.00zł

 

Polityka prywatności

SKLEPU INTERNETOWEGO BULT.DOG


Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych oraz plików cookies pozyskanych przez Grupę Bult sp. z o.o., z siedzibą w Dębowiec (NIP 5272922348) za pośrednictwem sklepu internetowego działającego pod adresem internetowym www.bult.dog.

POJĘCIA
Administrator – Grupa Bult sp. z.o.o.
Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej bądź możliwej do zidentyfikowania poprzez szczególny czynnik określający tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, informacje gromadzone za pośrednictwem tzw. cookies.
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.bult.dog.
Użytkownik – każda z osób fizycznych odwiedzająca Sklep.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Danych osobowych jest Grupa Bult sp. z o.o. z siedzibą w Dębowiec, oznaczona NIP 5272922348,
Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zamówień składanych w Sklepie, rozpatrywania ewentualnych reklamacji oraz do świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia konta osoby korzystającej ze Sklepu, a po wyrażeniu dodatkowej zgody, także w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną.

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH PRZEZ SKLEP
Zgodność z prawem, rzetelność, przejrzystość
Dane osobowe uzyskiwane przez Sklep przetwarzane są zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której owe dane dotyczą.
Ograniczenie celu
Dane osobowe uzyskiwane przez Sklep zbierane są w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach, tj. realizacji zamówień składanych w Sklepie, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz do świadczenia usług drogą elektroniczna w zakresie prowadzenia konta osoby korzystającej ze Sklepu, a po wyrażeniu dodatkowej zgody, także w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną.
Minimalizacja danych
Dane osobowe uzyskiwane przez Sklep są adekwatne, stosowne ograniczone do tego, co niezbędne – ich zakres nie przekracza treści koniecznych dla realizacji wskazanych w pkt 2.
Prawidłowość
Sklep podejmuje wszelkie działania, by pozyskane dane były prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane.
Ograniczenie przechowania
Dane przechowywane są przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne dla realizacji celów funkcjonowania Sklepu.
Integralność i poufność
Pozyskane przez Sklep dane osobowe przetwarzane są w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW PRZYSŁUGUJĄCE W RAMACH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Prawo do informacji o przetwarzaniu danych
Na żądanie Administrator przekaże informacje o przetwarzaniu danych osobowych, o celach i podstawach prawnych takiego przetwarzania, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia,
Prawo do uzyskania kopii danych
Na żądanie uprawnionej osoby Administrator przekazuje kopię danych osobowych, dotyczących wnioskującego Użytkownika.
Prawo do sprostowania
Administrator usuwa ewentualne niezgodności i błędy dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli uległy zmianie bądź są niekompletne.
Prawo do usunięcia danych
Usunięcie przetwarzanych danych następuje, gdy przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania celów, dla których zostały zebrane.
Prawo do ograniczenia przetwarzania
Administrator zaprzestaje dokonywania działań na danych osobowych za wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą.
Prawo do przenoszenia danych
W zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z umową bądź z wyrażoną zgodą.
Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych w celach marketingowych
Użytkownik może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadniania takiego sprzeciwu.
Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych
Użytkownik może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które go dotyczą.
Prawo wycofania zgody
W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – Użytkownik może ową zgodę wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody.
Prawo do skargi
W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO Użytkownikowi przysługuje skarga do organu nadzorczego.

Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych można złożyć:
Pisemnie
Na adres: Dębowiec 1, 63-720 Dębowiec,
Mailowo
Na adres: kontakt@bult.dog
Wniosek szczegółowo i precyzyjnie powinien wskazywać cel żądania, a także w treści wskazany być powinien adres email żądającego – formą elektroniczną przekazana zostanie odpowiedź. Zostanie ona udzielona niezwłocznie.

REALIZACJA FUNKCJI POZYSKIWANIA INFORMACJI
Funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu realizowane są w następujący sposób:
Dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
Zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. ciasteczka).

PLIKI COOKIES
Są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zawierają zazwyczaj nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
Utrzymanie sesji Użytkownika po zalogowaniu, dzięki czemu nie musi On na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła;
Określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W ramach strony internetowej Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
Sesyjne (session cookies) – są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
Stałe (persistent cookies) – przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.


DOBROWOLNOŚĆ
Dane podane przez Państwa w formularzu są uzyskane wyłącznie poprzez ich dobrowolne udostępnienie przez Państwa. Na potrzeby funkcjonowania Sklepu serwis zapisywać może również informacje o parametrach połączenia (mowa tu np. o czasie przebywania na stronie internetowej).
Dane osobowe korzystających odwiedzających Sklep przetwarzane są celem:
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO (niezbędność przetwarzania do wykonania umowy):
Świadczenia usług drogą elektroniczną;
Obsługi zakupów dokonywanych bez rejestracji w Sklepie;
Realizacji złożonego zamówienia;
Obsługi reklamacji
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO (uzasadniony interes Administratora):
Analiz analitycznych i statystycznych – prowadzenie analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
Ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego prawnie interesu – dane przetwarzane są przez okres, który umożliwia jego realizację. W przypadku, gdy przetwarzanie to odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania. Okres ten przedłużony być może, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przez ewentualnymi roszczeniami, a po tymże okresie – jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim wymagać będą tego przepisy prawa.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka, celem zapewnienia, że dane przekazywane przez Państwa są w zupełności bezpieczne – dostęp do nich mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w tym zakresie, w jakim jest to niezbędne. Szczególny nacisk kładziony jest na wymóg, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI
Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie uzasadnionej potrzeby – aktualizowana.

Jak zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek albo jak je usunąć?
Jeśli korzystasz z przeglądarek internetowych jak Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Opera lub Safarii to poniżej podajemy linki do sposobu zarządzania ciasteczkami na swoim urządzeniu końcowym.
Firefox – http://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
Google Chrome – http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Internet Explorer – http://windows.microsoft.com/pl-pl/internet-explorer/change-ie-settings#ie=ie-9
Opera – http://help.opera.com/Linux/12.10/pl/cookies.html
Safari – http://support.apple.com/kb/ph5042